ေကာလင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ေကာလင္း စက္တင္ဘာ ၄

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆုံပြဲကို ေရကန္သာအုပ္စုေဂြးခ်ိဳေက်းရြာေန ပါတီအမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္ေဝ ၏ ေနအိမ္၌ ယေန႕မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီကျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္သန္းဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာပါတီဝင္ ၂ဝ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပါတီဝင္မ်ား၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စိုင္းလူမင္း