လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ေခ်ာက္ စက္တင္ဘာ ၄

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးစကုၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စစ္ ပုံေက်းရြာသို႔ ယေန႔နံနက္က မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးစိန္ေရႊမင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏြယ္နီႏုိင္(ေခ်ာက္)