မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး ဆိုင္းဘုတ္သစ္တင္ပြဲႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ

 

မလႈိင္၊ စက္တင္ဘာ ၄

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးဆိုင္းဘုတ္အသစ္တင္ပြဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား၊ အမာခံေကဒါမ်ား၊ လူငယ္မ်ား လစဥ္ပုံမွန္ ေတြ႕ဆုံပြဲအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ စုစုေပါင္းအင္အား ၁၃ဝ ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရွးဦးစြာ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္အသစ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက အေမႊးနံ႕သာရည္မ်ားပက္ဖ်န္း ေပးၿပီး မဂၤလာအခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီ ၉ မိနစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးေရွ႕၌ ဆိုင္းဘုတ္အသစ္ကို ပါတီဝင္မ်ား စုေပါင္းစိုက္ထူေပးခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား၊လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆုံ၍ လစဥ္ျပဳလုပ္ေနက် ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ၂ဝ၂ဝျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ စည္းစည္း လုံးလုံးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ား၏ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္သစ္