ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အြန္လိုင္းဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းတိုၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ကၽြႏု္ပ္ (တို႔) ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ပညာေရးစနစ္ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းတိုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Youth Society for Education Official Page မွာ ဖိတ္ေခၚထားတာျဖစ္ၿပီး ပညာေရးစနစ္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ ထက္သန္ေစရန္၊ မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး စိတ္ပါဝင္စားစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ Youth Society for Education က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္လမ္းတိုေတြကို September 15 ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္း ရမွာျ ဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္လႊာကို ရယူျဖည့္စြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြသာ ဝင္ေရာက္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔လိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ ငါးဦးထက္ မပိုရဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို Youth Society for Education ရဲ႕ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

-ေက်ာ္ေဇယ်