စဥ့္ကိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္းမဂၤလာနွင့္ နိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးျခင္း

 

ယေန ့(5.9.18) ရက္ေန ့စဥ့္ကိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၾကက္မ်ွားေက်းရြာ အုပ္စုပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္းအနားအား နံနက္(8:30)အခ်ိန္ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္ေ ဒၚခင္မ်ိဳးေဆြေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ေ ဒၚသိဂီ ၤေအာင္၊ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ႏြယ္ျမင့္၊ ၿမိဳ ့နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးႀကည္ၿပံဳးနွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး နိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးျခင္းမဂၤလာခ်ိန္၌ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္တင္ျခင္းမဂၤလာ ဆက္လက္က်င္းပခ့ဲၿပီး စုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲပါသည္။