ခ်င္းမိုင္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ား ထုတ္ျပန္

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရး ေဆြးေႏြး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NCA လက္ မွတ္ထိုးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၁ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး NCAလက္မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝး အေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳရေသး သည့္ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိစၥ ေဆြးေႏြးမည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းဆာင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒ရဲေဘာ္သံခဲ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ၎၏ အျမင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္သည္။ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ပ္အတည္းရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာထြက္ေပါက္က ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္တယ္လို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (၁) အခ်က္အ ေနနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ မလြဲမေသြရ ေအာင္ အေျဖထုတ္ရမယ့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား အျမန္ေတြ႕ဆံု ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အျမန္ထိုင္ႏုိင္ဖို႔လိုတယ္’’ ဟု ရဲေဘာ္သံခဲကေျပာသည္။ ေျမျပင္တြင္   ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္ ႔ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အတူ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ ပါဝင္ေရး ႀကိဳးစားရမည္ဟု ၎ကအႀကံျပဳ သည္။

အေရးႀကီးအခ်က္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည့္မူမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံ စသည့္ကိစၥမ်ားကို အတူတကြ အေျဖရွာရန္ လိုသည္ ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာသည္။ ‘‘အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ EAOs (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ စတဲ့ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့သူေတြ အားလံုး လူထုနဲ႔ အနာဂတ္အက်ိဳး ေရွး႐ႈၿပီး အေကာင္းဆံုး၊ အသင့္ေတာ္ဆံုး အနာဂတ္တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရွာေစခ်င္တယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး မတိုုင္မီ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ ႏွင့္ ၇ ရက္တြင္ PPST အစည္းအေဝး က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။