ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္လူငယ္ေရးရာဒုတိယတာဝန္ခံ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ဖားေဆာင္း စက္တင္ဘာ ၃

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဖား ေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ လူငယ္ေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြးႏွင့္ ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ညိဳႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံေမာင္ေထြးတင္၊ ေမာင္လရိပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လူငယ္ေရးရာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပမူမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံေမာင္ေထြးတင္က လူငယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က လမ္းၫႊန္မႈမ်ားခ်မွတ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)