ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ျမင္းျခံၿမိဳ႔နယ္အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

ျမင္းျခံ စက္တင္ဘာ ၂

ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ တက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအား အစီအစဥ္ သံုးပိုင္းခြဲ၍က်င္းပခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္ ပထမပိုင္းတြင္ သဘာပတိအဖြဲ႕ မွေနရာယူၿပီးေနာက္ အခမ္းအနား တြင္ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလး ျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္ သီဆိုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးထု၏စြမ္း အားကို အေလးအနက္ထားယုံ ၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီဝင္အင္အားက်စ္လ်စ္ခိုင္မာ ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ပါတီအင္အားေတာင့္ တင္းခိုင္မာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရး ႀကီးပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိကာလ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ ျပည္ သူလူထုမွ အားကိုးယုံၾကည္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပါတီဝင္အသစ္ ၁၂ဝဝဝေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီဝင္မ်ားအရည္ အခ်င္း၊ အရည္အေသြးျမင့္မား ေရးအတြက္ ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားႏွင့္ သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ အခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသမီးက႑ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးညီလာခံအႀကိဳ အမ်ဳိးသမီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျမင္းျခံၿမိဳ႕အမွတ္ (၁၂)ရပ္ကြက္မွပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ မျမင့္ျမင့္သင္းက ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးညီလာခံအႀကိဳ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ သဘာပတိအဖြဲ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး အခမ္းအနား ၏ ပထမပိုင္းအစီအစဥ္က်င္းပၿပီး စီးခဲ့သည္။
အစီအစဥ္အရ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအလိုက္အစုအဖြဲ႕ မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ အစုအဖြဲ႕မ်ား အေန ျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္တင္သြင္း မည့္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စာတမ္းေလး ေစာင္အားတင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအားဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍အစီအစဥ္တတိယ ပိုင္းကိုက်င္းပခဲ့ရာ သဘာပတိအဖြဲ႕ မွျပန္လည္ေနရာယူၿပီးေနာက္ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခန္း က႑ျမႇင့္တင္ေရးစာတမ္းကိုျမင္းျခံ ၿမိဳ႕အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္မွ ပါတီဝင္ မေအးစမ္းမိုးကလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝ လုံျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာတမ္းကို သာေပါင္းေက်းရြာ အုပ္စု အနိမ့္ေက်းရြာမွပါတီဝင္ မအိမြန္ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိး သမီးထုအတြင္း အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိ ဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရး အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး စာတမ္းကိုေပ်ာ္ဘြယ္ေက်းရြာအုပ္စု ေျမာက္ကုန္းရြာမွ မဇာလီမြန္က လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီ ဝင္သစ္မ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိး ေထာင္ေပးေရးစာတမ္းကို သစ္႐ုံ ေက်းရြာအုပ္စု သစ္႐ုံေက်း႐ြာမွ မဇင္မာေဌးကလည္းေကာင္း ဖတ္ ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ သဘာပတိမွ ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ခဲ့ေသာ စာတမ္းမ်ားအား မွတ္ တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေဝမ်ဳိးဟန္ကနိဂုံး ခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ ေတးသီခ်င္းသံၿပိဳင္သီဆို၍ ႐ုပ္ သိမ္းခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္ မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚလွလွေအး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဝမ်ဳိးဟန္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းမင္း ေဇာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္အမ်ဳိး သမီးမ်ားအပါအဝင္စုစုေပါင္းအင္ အား ၄ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ