ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ပါတီဝင္ အသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္ရန္အဆိုျပဳ ဗဟိုအတြင္းေရးမႉး တက္ေရာက္ႀကိဳဆို

 

စက္တင္ဘာ ၂

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ပါတီဝင္သစ္ (၁၆၀၈) ဦးတို႔က ပါတီဝင္အဆိုျပလြာမ်ား စုေပါင္းေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။
ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္ တက္ေရာက္ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္း ဆက္ခ့ဲၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးဆန္းၫြန္႔ေအာင္ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခ့ၾကပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစန္းလြင္မွ အခန္းအနားက်င္းပရျခင္း အား ႐ွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၿပီး၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ားကလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယံုၾကည္သျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲ သည္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ ေထာက္ခံသျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ကို ျပန္လည္ ႐ွင္းလင္းခ့ဲပါသည္။