ပိုင္ရွင္မဲ့ သေဘၤာကို ျပန္လည္ဆြဲယူရန္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံသို႔ အေၾကာင္းၾကားထား

ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္းေတြ႕ရသည့္ ပိုင္ရွင္မဲ့ သေဘၤာကို ျပန္လည္ဆြဲယူရန္ ပိုင္ရွင္ပါလာဦ (Palau) ႏိုင္ငံထံ Email ပို႔အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အေၾကာင္းမျပန္ပါက သေဘၤာကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေၾကာင္း   ေရေၾကာင္း ဦးစီးဌာနအရာရွိ  တစ္ဦးကေျပာသည္။ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ သမစိတၱေက်းရြာမွ ေရမိုင္ ခုနစ္မိုင္အကြာ တြင္ ေသာင္တင္ေနေသာ SAM RATULANGI PD  အမည္ရွိ သေဘၤာကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က တံငါသည္မ်ား ကေတြ႕ရွိၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္တပ္မေတာ္(ေရ) အပါအ၀င္သက္ ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘၤာသည္အလ်ား ၁၇၇ ဒသ မ ၃၅ မီတာ၊ အနံ ၂၇ ဒသမ ၉၁ မီတာ၊ တန္ခ်ိန္ ၂၆,၅၁၀ အေလးခ်ိန္သည့္  ကုန္တင္သေဘၤာျဖစ္ၿပီး စတင္ေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္ ခါး႐ိုးက်ိဳး ေနေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရယာဥ္သည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေနာက္ပိုင္းရွိ ကြၽန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ပါလာဦႏုိင္ငံ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေရယာဥ္ ျဖစ္ကာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕မွ  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ သေဘၤာဖ်က္ စက္႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ပင္လယ္သြားတြဲဆြဲေရယာဥ္ ျဖင့္တြဲဆြဲၿပီး ထြက္ခြာခဲ့ရာၾသ ဂုတ္ ၂၆ ရက္၌ ရန္ကုန္ျမစ္၀ ေတာင္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ရာ သီဥတုဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ တြဲဆြဲႀကိဳး အခ်ိဳ႕ျပတ္ေတာက္ၿပီး ေမ်ာပါကာ ဆက္လက္သြားရန္အ ခက္အခဲရွိသျဖင့္ ယခုေနရာအနီးတြင္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္္မေတာ္(ေရ)က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

အဆိုပါ ေရယာဥ္သည္ပါလာဦႏုိင္ငံတြင္ သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းေၾကာင့္  သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာသို႔  ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ Email ပို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေရေၾကာင္း ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္က ေျပာသည္။ အေၾကာင္းၾကားစာကို အေၾကာင္းျပန္ပါက သေဘၤာကို ျပန္လည္ဆြဲယူရန္ တိုက္တြန္း မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္မဆြဲယူပါက ေရေၾကာင္း ဥပေဒအရမိမိႏိုင္ငံ  အပိုင္ျဖစ္သြားကာေလလံတင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရေၾကာင္းဦးစီးဌာန အရာရွိတစ္ဦး ကေျပာသည္။