ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံႏွင့္အဖြဲ႕ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၁) တုံခ်ိန္ႏွင့္ ထင္ပါကိ်ဳင္းေက်းရြာတို႔ရွိ ေရေဘးေရွာင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ

 

(30-8-2018) ေန႔ (16း00) နာရီအခ်ိန္ ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္သို႕ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတိုင္ပင္ခံ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) နယ္ေျမတာဝန္ခံ အဘ ဦးေအာင္သန္းထြဋ္ (ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) သည္ ေလာက္ကိုင္ခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလ်ိဳေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါၿပီး ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၁) တုံခ်ိန္ႏွင့္ ထင္ပါကိ်ဳင္းေက်းရြာ တို႕တြင္ ေရေဘးေရွာင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားထံသို႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္အားေပးၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၂၈) စု အတြက္ အိမ္ေထာင္စု (၁) စု လ်ွင္ ယြမ္ေငြ (၅၀၀) ႏွင့္ ဆန္ (၂) အိတ္စီ ကူညီေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Sai Kham Kaw