မိုးေကာင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆင့္ပြားသင္တန္းဖြင့္

 

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈဆင့္ပြားသင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၁/၂ဝဝ၈)ဖြင့္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္က သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)