ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ်ိကယ္ ေထးသမရပ္ကြက္တြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

 

လိြဳင္ေကာ္ – ၾသဂုတ္ ၃၀

(၃၀-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ ညေန (၅း၀၀) နာရီမွ (၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်ိကယ္ေထးသမရပ္ကြက္ အမွတ္-၆၅ ေဒၚထီးျမာ ေနအိမ္တြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။
ပထမဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ(ဗဟိုအလုပ္အမွဳ ေဆာင္) ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား သြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးရယ္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္သင္း (လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊတို႕က လက္ရွိနိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး လူမွဳေရးအေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သြားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ားမွ အသီးသီးထပ္မံ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကား သြားပါသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးလူရယ္ဖိုးလူမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာ ၾကား သြားပါသည္။
၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္ အမွဳေဆာင္) ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးလူရယ္ဖိုးလူ၊ ျပည္နယ္ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစူးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေထးသမရပ္ကြက္ရွိ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၂၀) တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ