အစိုးရအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ထုတ္ျပန္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ ေဖ့ဘုတ္စ္ေပ့ခ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး ေဖ့ဘုတ္စ္ေပ့ခ္၊ ျမဝတီ သတင္းေပ့ခ္အပါအဝင္ အျခားေပ့ခ္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ားအား Facebook မွ ျဖဳတ္ခ်ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လွဳိင္ကို  ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ဖယ္ရွား လိုက္ျခင္း သည္ အၿပီးအပိုင္ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက Myanmar Now အား ေျပာၾကားထားသည္။ “ခုလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကို ပိတ္ပင္လိုက္တာ အၿပီးအပိုင္ ထာဝရ ပိတ္ပင္လိုက္ တာပါ။ ေဖ့စ္ဘုတ္စ္ေပၚမွာ သူ႔ကိုဆက္လက္ရွိေနဖို႔ ခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး”ဟု ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အမ်ဳိးသမီး Ruchika Budhraja က Myanmar Now ကိုေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇ တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္စ္ကပိတ္ပင္သည္ဟု ေၾကညာသည့္စာရင္းတြင္ တပ္ခ်ဳပ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ အျပင္  တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းဌာနႏွင့္ ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး မ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား လည္း ပါဝင္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ Facebook မွ ျဖဳတ္ခ်ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ ေပ့ခ္ (Facebook Page)မ်ားႏွင့္ အေကာင့္ (Account)မ်ားမွာ အမုန္းတရားမ်ား လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ဖ်က္သိမ္း ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက “ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ႀကိဳတင္သိရွိထားျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ တစ္စံုတရာပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ဦးလည္မသုဥ္ တာဝန္ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ- ၃၃၇ တြင္ “တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္  အဓိကအက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္’ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၃၉ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ အား ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္”ဟုလည္းေကာင္း တိတိက်က် တာဝန္အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏို င္ငံတစ္ခု၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကို  ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်က္ ၃ ခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယေန႔ ခ်ိန္ခါသည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး စစ္ဘက္/ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၊  တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ဆက္ဆံေရးအား စနစ္တက်တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အားကိုးအားထားျပဳရေသာ  ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အား သီးသန္႔ေရြးထုတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား မ်ားစြာထိခိုက္ပ်က္စီး၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။