မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ သစ္ရာေကာက္တိုက္နယ္႐ွိ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆုံ

 

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္မ်ဳိးေဇာ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေတဇာေအာင္၊ ဦးေက်ာ္ႏူိင္စိုး၊ ဦးတင္ေဌးေအာင္ တို႔သည္ သစ္ရာေကာက္တိုက္နယ္႐ွိ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ၃၀.၈.၂၀၁၈ ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ ပုံမွန္လပါတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး လက္႐ွိႏူိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းညႇဳိႏႈိင္းေဆြးေႏြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

Tin Myo Zaw