တမူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းမ်ား ေက်းရြာမ်ားသို႔ကြင္းဆင္းရွင္းလင္း

 

တမူး ၾသဂုတ္၂၉

တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္ တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေကာ္မတီအသီးသီး ၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက အဖဲြ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ ခမ္းပါတ္-၁၊ ခမ္းပါတ္-၂၊ ကနန္၊ ကမၼႀကီး၊ ထင္းဇင္ႏွင့္ မလူေက်းရြာတို႔တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုေရႊ(တမူး)