ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ကနီ ၾသဂုတ္ ၂၉

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာ ပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီခြဲက ပါတီ နာယကမ်ား၊ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရး မွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဦးစီး ႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္းက ပါတီ၏ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား၊ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အရည္ အခ်င္းျပည့္မီေသာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ ထိုက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားေရြးခ်ယ္ၿပီး တင္ေျမႇာက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီ႐ံုးႏွင့္နယ္ေျမ ကြင္းဆင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ နယ္ေျမ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ လစဥ္တာဝန္က်နယ္ေျမ မ်ားသို႔အေရာက္သြားၿပီး နယ္ေျမခံ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္ လက္၍ ဘ႑ာေရးမွဴးက ရေငြ သံုးေငြစာရင္းမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးခ်င္းက နယ္ေျမအေျခအေနမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ အခက္အခဲမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္း ေရးရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုး ခဲ့သည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)