ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆြးေႏြး

 

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ အလည္ ေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စု ထင္း႐ွဴး ျပားေက်းရြာသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပည္သူမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ၿပီး ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မ်ားကိုညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္။

YS