ဆိုဗီယက္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ႐ုရွား၏ အႀကီးမားဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္

ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ႐ုရွားတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဉ္ တစ္ရပ္ကို စတင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

Vostok-2018 စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို စက္တင္ဘာလအတြင္း ႐ုရွားႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေ႐ွ႕ပိုင္းရွိ စစ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီ႐ႊိဳင္ဂူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ စစ္မႈထမ္း သံုးသိန္းနီးပါး၊ ေလယာဉ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ႐ုရွား၏ ေရတပ္မႀကီး ႏွစ္ခု၊ ေလထီးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလံုး စုေပါင္း ပါဝင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ၾကား တင္းမာမႈ တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားက ယခု စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဉ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွား၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္း နယ္နိမိတ္တြင္ NATO မဟာမိတ္ စစ္အုပ္စု၏ အင္အား ျဖန္႔က်က္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္လာသည္။

NATO မဟာမိတ္ အဖြဲ႕က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းပိုင္ ခ႐ိုင္းမီးယား ေဒသကို ႐ုရွားက သိမ္းယူခဲ့သည့္ ျဖစ္စဉ္ေၾကာင့္ အေ႐ွ႕ဥေရာပ၌ ၎တို႔၏ စစ္အင္အားကို တိုးျမႇင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းဟု အေၾကာင္းျပထားသည္။

႐ုရွား၏ ဆိုဗီယက္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း အႀကီးက်ယ္ဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုကိစၥသည္ ဂ်ပန္ အစိုးရ အတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ႐ုရွား အေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ကတည္းက ဂ်ပန္ဖက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ဖူးသည္။

Ref: Reuters