ၿမိဳ႔လံုးကြၽတ္ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမိသားစုမ်ားပါဝင္ေလာင္းလွဴ

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၇

ႏွစ္ (၅ဝ)ျပည့္ေရႊရတုသဘင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ဆြမ္း ဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းစုရပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ သံဃာ ေတာ္ႏွင့္ သီလရွင္မ်ား ဆြမ္းဆန္ စိမ္းအလွဴခံၾ<ြကေတာ္မူရာ ရွမ္းျပည္ နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မိသားစုက ပါတီ႐ံုးေရွ႕တြင္ မ႑ပ္ ထိုးၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းသန္းဝင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးခြန္သိန္းေမာင္တို႔က ဦး ေဆာင္ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္ မတီမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မွ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားက စုေပါင္း ေလာင္းလွဴၾကသည္။

ယခုက်င္းပေသာ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိေက်ာင္းေပါင္း ၁ဝ၈ ေက်ာင္းမွ ပင့္သံဃာႏွင့္ သီလရွင္အပါအဝင္ အပါး၁၃၈ဝ အလွဴခံၾ<ြကေရာက္ေတာ္မူၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းထူး(ေတာင္ႀကီး)