ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီ႐ံုး၌ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲက ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ပါတီဗဟိုလူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီလူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ မ်ား၊ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈတာဝန္ခံမ်ား ေတြ႕ဆံု ပြဲက်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။အစီအစဥ္အရတက္ေရာက္လာ ၾကသည့္ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရး ရာတာဝန္ခံမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ ဆက္၍ လူငယ္ေရးရာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ပါတီဗဟိုလူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး က လူငယ္ညီလာခံမွခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ လူငယ္ညီလာခံတြင္ ပါဝင္သည့္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား မ်ားကိုဆက္လက္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႕လို အပ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္လႈပ္ ရွားမႈေကာ္မတီဝင္မ်ား ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ဆက္ လက္၍ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတိုးပြားလာေရး၊လူငယ္ မ်ားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီမွဒုတိယဥကၠ႒ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး ႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ တာဝန္ခံဦးသက္လင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းမွ တိုင္း ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံတို႕မွ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႕ အၾကံဳမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး ေတြ႕ဆံု ပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ လူငယ္လႈပ္ရွား မႈတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)