ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ရခုိင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ အမ္းေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး

 

စစ္ေတြ ၾသဂုတ္ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ရခုိင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းဦးေဆာင္ေသာ အမ္း ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယခုလ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အမ္းၿမိဳ႕ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းဓမၼာ႐ံု၌ ရပ္ကြက္ေန မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္း က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါစကားဝိုင္းတြင္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တတ္အားသေရြ႕ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း မိမိေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီၫြတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စကားဝိုင္းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ားရရွိရန္၊ ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမေနရာရရွိထားရန္၊ ၿပိဳပ်က္ေနေသာ ေဘာက္စ္ကာဘာမ်ား ၊ လမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးရန္စသည့္ မိမိတို႔ရပ္ကြက္အတြင္း လုိအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ယခုလ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီကလည္း အမ္းၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ၄င္းက ၿမိဳ႕ နယ္၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အမ္းၿမိဳ႕ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနႏိုင္ေရးတို႔က္ို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕/လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ မိမိအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကာလ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဒုတိယေျမာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရာမွ အႏုိင္ရရွိကာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အက်ဳိးအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။