ေဒသခံမ်ား၏အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံ

 

ျမန္ေအာင္ ၾသဂုတ္ ၂၇

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔တြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာကြၽဲလူးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရြာခြဲ ၁၃ ရြာမွ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတာကြၽဲလူးေက်းရြာရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးခ်ိဳေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေရွးဦးစြာ ေတာကြၽဲလူးေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းေဇာ္က လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚယဥ္ျမတ္သူက ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲသည္။
ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ေဒသခံမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ၿပီး နယ္ေျမအတြင္း လုိက္လံေတြ႕ဆုံခ့ဲၾကသည္။