မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မိုးေကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ၁ဝ ရပ္ကြက္ မွ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္က အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သင္ တန္းမ်ား စနစ္တက်ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၆ အုပ္စု၊ ေက်းရြာ ၇၉ ရြာ ပါဝင္ၿပီး ပါတီဝင္မ်ား အဆင္ေျပစြာ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၈) ကို မိုးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂/၂ဝ၁၈) ကို ပင္းေဘာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ လည္းေကာင္း သင္တန္းကာလ သုံးရက္စီ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)