မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

မဘိမ္း ၾသဂုတ္ ၂၇

မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးဦးျမင့္လႈိင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတိုးျမင့္ေအာင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးကံေရႊ တို႔သည္ ယမန္ေန႔က ျပင္လဟာ ရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပဲြက်င္းပခ့ဲသည္။ ေတြ႕ဆုံပဲြသို႔ ခိုတာေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလြင္လြင္ဝင္း၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ဆယ္ အိမ္မွဴးမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူ ၁၈ဝ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒တို႔က မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားခ့ဲၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ရမ္မိရပ္ဖတို႔က လမ္းတံတား၊ ဆည္ေျမာင္း ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥ မ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာင္အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား၊ ၿမိဳ႕ နယ္ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေဖာက္ လုပ္ေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕ထံ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)