စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္အားေပး

 

စဥ့္ကိုင္ ၾသဂုတ္ ၂၆

EA Co.,Ltd မွ ၾကက္မွ်ားေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မုခ္ဦးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္လုံးပညာေရးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကုိ ယေန႔က်င္းပခဲ့ရာ အလွဴရွင္မိသားစုမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚခင္ႏြယ္ျမင့္၊ အတြင္းေရး မွဴးဦးထြန္းႏုိင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ ေက်းအဖြဲ႕မ်ားတက္ ေရာက္အားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။