ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ယေန႔မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိအမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ မ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပသည္။
အဆိုပါညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဗဟို အဆင့္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ရာတြင္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္၊ ညီလာခံ မတိုင္မီ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ စာတမ္းမ်ား ႀကိဳဆိုျပဳစုထားႏိုင္ရန္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ဗဟိုညီလာခံတြင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်ျပေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ သည့္ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေမး ျမန္းၾကရာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တိုင္း ေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းကေမးျမန္းခ်က္မ်ား ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)