ပါတီတြင္း အာဏာလုပြဲမွာ ၾသစေၾတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖယ္ရွားခံရ

ၾသစေၾတးလ် အာဏာရ လစ္ဘရယ္ပါတီတြင္း အာဏာလုပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္တန္းဘူးလ္ ဖယ္ရွားခံရၿပီး လက္ရွိ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး စေကာ့ေမာ္ရစ္ဆန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မဲအႏုိင္ရပါတယ္။

ပါတီတြင္း မဲေပးမႈမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ပီတာဒက္တန္ထက္ အဖယ္ရွားခံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္းဘူးလ္ရဲ႕ မဟာမိတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာ္ရစ္္ဆန္ဟာ ၄၅-၄၀ မဲရလဒ္နဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရသူ ႏိုလာမာရီႏိုက အတည္ျပဳပါတယ္။ သုံးႏွစ္နီးပါး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ တန္းဘူးလ္ကေတာ့ ပါတီတြင္း မဲယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ မပါ၀င္ခဲ့ပါဘူး။

ကြန္ဆာေဗးတစ္အမတ္ေတြရဲ႕ အတိုက္အခံျပဳတာ ခံေနရတဲ့ တန္းဘူးလ္ဟာ မဲရလဒ္ နည္းပါးတာ၊ မေရရာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဖိအားေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အမတ္အမ်ားစုက ပါတီတြင္းမဲယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလာၿပီးေနာက္မွာ တန္းဘူးလ္ဟာ ကတိခံၿပီး ခုလို ပါတီတြင္း မဲယွဥ္ၿပိဳင္္ေရြးခ်ယ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္းဘူးလ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလြန္းတဲ့ ခ်ည္းကပ္ပုံေတြကို ပါတီတြင္း ဆန္႔က်င္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ ၿပီးေနာက္မွာ ခုလို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ကို မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။

-Ref; AFP