ကေလးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင္႕ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမမ်ားသို့သြားေရာက္ၿပီး ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူ

 

ကေလး ၾသဂုတ္ ၂၃

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလး ခ႐ိုင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္မွျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကေလးၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ မုိင္ သုံးဆယ္ခန္႔အကြာတြင္ရိွေသာ ရြာ စည္ရြာသာ ေက်းရြာ၊ ေတာင္စည္း ေက်းရြာ၊ ခုံတိုးၿမိဳ႕သာေက်းရြာ၊ ေက်ာ္ရြာေက်းရြာမ်ားသို႔ ညအိပ္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ပါတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ပါတီ၏ေရွ႕ ဆက္လုပ္ရမည့္မူဝါဒေရးရာမ်ား ကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွရွင္းျပကာ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိ တို႔ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရေသာ အခက္ အခဲမ်ားကို ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ႐ုံးသို႔လာေရာက္ၿပီး အကူ အညီမ်ားေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ပါတီသည္ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႕အျဖစ္မွ ပါတီအျဖစ္သို႔ကူး ေျပာင္းလာေသာပါတီျဖစ္၍ ေက်း ရြာလူထုမွလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လာ ေရာက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ဝိုင္းဝန္း ၍ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း ကေျပာၾကားၿပီး ပါတီဆိုင္းဘုတ္ မ်ားကုိ စိုက္ထူေပးေၾကာင္း သိရ သည္။

သီဟသူ(ကေလး)