ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပန္ကန္းေက်းရြာအုပ္စု မွံဳျပာရြာ ခန္းမေဆာင္တြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

 

လိြဳင္ေကာ္ – ၾသဂုတ္ ၂၃

ယေန႕ (၂၃-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ ညေန (၅း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပန္ကန္းေက်းရြာအုပ္စု မွံဳျပာရြာ ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။
ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦး(လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ)ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္သင္း လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊတို႕က လက္ရွိနိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဆာင္ရြက္ေနမွဳအေျခအေနမ်ား ႏိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး လူမွဳေရးအေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သြားၿပီးတက္ေရာက္လာၾကေသာပါတီဝင္မ်ားမွ အျပန္အလွန္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ယယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာ ၾကား သြားပါသည္။
၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္သင္း ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစူးရယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မွံဳျပာရြာရွိ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၆၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ