ရွမ္းေရွ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မာ်းႏွင္႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးတင့္လိႈင္ျမင့္ႏွင့္ ဌာနစုမွဴးဦးခင္ေမာင္ရင္တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္ ၂၂ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကစဥ္။