ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

လိြဳင္ေကာ္ ၾသဂုတ္ ၂၂

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယား ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္အဖဲြ႕သည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ကန္းေက်းရြာအုပ္စု စိုက္ကြင္း (၃)အိမ္အမွတ္ ၁၂၁၊ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒ ဦးေရႊဖဲ ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမွ ၆ နာရီ ၁ဝ မိနစ္အထိ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ပထမဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယား ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းကအဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦး(လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ)၊ ျပည္နယ္ေကာ္ မတီဝင္ ဦးေက်ာ္သင္း၊ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊတို႔ က လက္ရွိနိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးအေျခ အေနမ်ားကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဝင္ မ်ားမွ အသီးသီးထပ္မံ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယား ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ လိြဳင္ေကာ္ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ဦးစူးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္ မ်ား၊ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊စိုက္ကြင္း(၃)ရွိပါတီဝင္ မ်ားစုစုေပါင္းအင္အား ၄ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)