ေအာက္ေတာင္းေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ တမူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေတြ႕ဆံု

 

တမူး၊ ၾသဂုတ္ ၂ဝ

တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယမန္ေန႔က တမူးၿမိဳ႕နယ္ ခမ္းပါတ္ၿမိဳ႕ ေအာက္ေတာင္းေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေရႊက လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပါတီေရးရာကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ပါတီဝင္မ်ား၏ တင္ျပေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစေအာင္ပြင့္၊ နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္း၊ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေလးဝင္းႏွင့္ ေက်းရြာမွပါတီဝင္ မ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရ သည္

ကိုကိုေရႊ(တမူး)