အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ လာလီဂါပြဲစဥ္မ်ားကို သြားေရာက္ကစားရန္ လာလီဂါအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ Relevent တို႔ သေဘာတူညီလိုက္

လာလီဂါပြဲစဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ သြားေရာက္ကစားရန္အတြက္ Relevent ႏွင့္ လာလီဂါ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ သေဘာတူညီသြားခဲ့သည္။ Relevent မွာ ႏိုင္ငံတကာခ်န္ပီယံဖလားကို ၾကီးမွဴးစီစဥ္သည့္ အားကစားဆိုင္ရာ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး လာလီဂါႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လာလီဂါအေနျဖင့္ စပိန္ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သြားေရာက္ကစားမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ လာလီဂါအေနျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကတြင္ ေစ်းကြက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အတြက္သာမက အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ လူငယ္အကယ္ဒမီမ်ား၊ လူငယ္နည္းျပမ်ားႏွင့္ သရုပ္ျပပြဲမ်ား ကစားရန္ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကရွိ လာလီဂါပရိသတ္မ်ား အေနျဖင့္ လာလီဂါပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ရွိေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ လာလီဂါပြဲစဥ္မ်ားကို က်င္းပရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိပ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပဲ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသြားျခင္းျဖစ္သည္။   

-Ref; Sky sports