ျပည္နယ္ပါတီ ႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီလုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

 

ဒီးေမာဆို – ၾသဂုတ္ ၁၄

ယေန႕ (၁၄-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၄၀) နာရီ မွ ေန႔လည္ ( ၁း၂၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ကာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုင္ငန္းမ်ားအတြက္အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦး ဦးရဲဝင္း ႏွင့္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္ (ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ) တို႕က အသီးသီးေဆြးေႏြး သြားပါသည္။
ယင္းေနာက္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား ကအသီးသီးအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္မွ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္တာဝန္ခံ ကိုအန္ဘေရာစို ထံသို႕ ေဘာ္လံုး(၂)လံုး ေပးအပ္လွဴဒါန္း သြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသြား ပါသည္။
၄င္းအစည္းအေဝးသို႕ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ
ဦးတင္ဦး ဦးရဲဝင္း ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္ (ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၂၂) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။