စလင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔

 

စလင္း ၾသဂုတ္ ၁၃

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီႏိုင္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးတိုးတိုး၊ ဦးႏိုင္ထူး၊ ဦးခ်မ္းတို႔သည္ ယေန႕ နံနက္ ၁ဝနာရီက ေတာစိမ့္အုပ္စု လက္ပန္ကန္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္၍ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေရႊႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ ပါတီဝင္ တိုးတက္ရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏြယ္နီႏုိင္(ေခ်ာက္)