ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ ေဒသခံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပး

 

ျမန္ေအာင္ ၾသဂုတ္ ၁၂

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းေဇာ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ကေနာင္တိုက္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ကြင္းသာေက်းရြာ၊ အုတ္ပုံေက်းရြာ၊ ေလးတူးေက်းရြာႏွင့္မိုးမခေက်းရြာ မ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းစုံစမ္း ခ့ဲေၾကာင္းကေနာင္တိုက္နယ္တာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးဦးက ေျပာသည္။
ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးအုန္းသိန္းက ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲ ပိုင္းတြင္ပိန္းအင္းေက်းရြာ၊ငွက္ႀကီး ကြင္းေက်းရြာႏွင့္ အင္ပင္ေက်းရြာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခ့ဲကာ ငွက္ႀကီး ကြင္းေက်းရြာရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ခ့ဲၿပီးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟု ေျပာသည္။
မိုးဦးအစတြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ နယ္၌ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားသျဖင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ လမ္းတံတား မ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္လုိ အပ္ေနမႈမ်ား၊လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ယခုရက္ပိုင္းမိုးမရြာသျဖင့္ ေရတင္ စက္မ်ားအသုံးျပဳကာေရတင္ေနရ မႈရွိေနျခင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ မ်ားသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနရမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိ ရၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက တာဝန္ ရွိသူမ်ားအား ေျပာျပအေရးဆို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေနဝင္းေဇာ္က ေဒသခံမ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဇင္မုိးေလး(ျမန္ေအာင္)