ျမင္းၿခံခရုိင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကၽြဲဇိမ္ေက်းရြာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ငါန္းဇြန္ၿမဳိ႕နယ္၊ ကြၽဲဇိမ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြၽဲဇိမ္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္သန္းေနအိမ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲအခမ္းနားကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူ၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင္၊ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးကိုကိုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကြၽဲဇိမ္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ (၁၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းနားကို ေနလည္ (3:30) နာရီတြင္ က်င္းပၿပီး ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီိဥကၠဌ ဦးကိုကို ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင္္ႏွင့္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူမွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းနားကို ညေန (4:45) နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။