ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕န ယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ အေတြ႔အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၂

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေက်ာက္ တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ဗဟိုလူငယ္ ညီလာခံအေတြ႕အၾကံဳ ရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုး၊ ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးရန္ႏိုင္ေဆြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္တာႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားအင္အား ၁၂ဝ တက္ေရာက္ ၾကသည္။
ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီလူငယ္ေရး ရာတာဝန္ခံ ဦးရန္ႏိုင္ေဆြက ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုလူငယ္ညီလာခံ(၂ဝ၁၈)မွ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၏ လမ္းညႊန္အမွာ စကားအား ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။ ဗဟိုလူငယ္ညီလာခံ (၂ဝ၁၈)သို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ကိုယ္ စားျပဳ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမာင္ရဲ ဝင္းႏိုင္က လူငယ္ညီလာခံက်င္းပပုံ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ရွိရာ (၁) မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား လက္ ဆင့္ကမ္းတာဝန္ေပးအပ္ရန္၊ (၂) လူငယ္မ်ား၏စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ေစ ရန္၊ (၃) ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစရွိသည့္ က႑မ်ား တြင္ လူငယ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ (၄) လူငယ္ က႑ျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္ေစ၍ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ဓာတ္မ်ားရင့္သန္ခိုင္မာေစရန္၊ (၅) အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ လူငယ္မ်ား မ်ားျပားစြာ ေပၚထြက္လာရန္၊ (၆) လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာအပါအဝင္ ပညာရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ ရန္၊ (၇) လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပိုမုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဗဟိုလူငယ္ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပခဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကုိေက်ာက္တန္း