မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

မုဒံု၊ ၾသဂုတ္ ၁၃

မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၁ နာရီက မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႕ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးေဇာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္အရန္ေကာ္မတီဝင္ဦးထိန္ဝင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္း၊ ခရုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေမာင္ေလး၊ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ဦးမင္းေအာင္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးေဇာ္ျမင့္မွ ျပည္နယ္ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီမ်ားမွ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ကိစၥမ်ားမဆို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးၿပီး ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္းမွ ခရိုင္ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားေဆြးေႏြးသည္။
ထို႕ေနာက္ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး၊ ခရိုင္ေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိတို႕ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏လမ္းညႊန္မႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒မွ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။