က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္

 

က်ုံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ က႑မ်ားအလိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ (10.8.2018)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀) အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္မွ ဦးေဆာင္၍ ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာ ၊ လူငယ္ေရးရာ ၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ ၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုေပါင္း၍ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕အဝင္ ရိွ ေတာင္သူလယ္သမား ဦးလွဝင္း၏ လယ္ယာစိုက္ခင္းတြင္ သမန္းျပန္လည္ႏိႈးစြ ေပးျခင္း၊ ေပါင္းပင္ျမက္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။