ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္လစဥ္ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

 

ေညာင္ဦး ၾသဂုတ္ ၉

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီက ရပ္/ေက်း စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လစဥ္ပုံမွန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တြင္မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္ မတီဝင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းေဌး၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌး၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရး မွဴးဦးေအာင္ဆန္းဦး၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအားလုံး ၈၃ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အစည္းအေဝးတြင္တိုင္းေဒသ ႀကီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ေညာင္ဦး ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံဦးသန္းေဌးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ အစီအစဥ္အရ ေညာင္ဦး ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ဦးညြန္႔ဝင္းက အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။အစီအစဥ္ အရ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌးကလည္း ပါတီေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ႏိုင္ေရး အမွာ စကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ယင္း ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာစည္း႐ုံးေရးမွဴး မ်ားက တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ရာ အင္တုိင္းေက်းရြာဦးေဌးျမင့္က ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွားပါး ေသာအရပ္မ်ားအား ေရလွဴဒါန္း ရန္၊ေရေဘာက္ဆာျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ တာဝန္ခံဦးသန္းေဌးက ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မြန္းတည့္ ၁၂နာရီတြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး)