ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၉

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ားေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး သို႕ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ျဖိဳး အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္း ဝင္း၊ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္း ေဒသႀကီးဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအး မင္းမိုး၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ပါတီဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံေဒၚစန္း စန္းဝင္းႏွင့္အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္တို႕ကအမ်ဳိးသမီး ေရးရာအဖြဲ႕မ်ားမွေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သင္တန္းဖြင့္လွစ္ မႈမ်ား အမ်ဳိးသမီးဘဝျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးထု၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

ထို႕ေနာက္ခ႐ိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားကခ႐ိုင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ တြင္းလက္မႈသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ေရးအတြက္တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။
ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္း ဝင္းကခ႐ိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံမ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျပီးညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)