ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပံ့ပိုးကူညီ

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဆံေတာ္ရွင္ေက်းရြာ၌ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မႈလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားကို ေက်းရြာသား မ်ားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီသို႔ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ(ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀ (ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစန္းေငြ(လူငယ္တာ၀န္ခံ)တို႔မွ ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေက်းရြာသားမ်ားထံသို႔ အလွဴေငြ (၃၀၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္အား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

TM