ျမစ္သားၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ျမစ္သား ၾသဂုတ္ ၈

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီကက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္က ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘးမ်ားက်ေရာက္ပါက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီေပးရန္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားကာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားက မိမိတို႕နယ္ေျမအလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အစည္းအေဝးသို႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၉ဝ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။