မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေရႊသမင္သုံးဘီးယာဥ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

မအူပင္ ၾသဂုတ္ ၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ ခ႐ိုင္ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ မအူပင္ တကၠသိုလ္ႀကိဳပို႔ ေရႊသမင္သုံးဘီး ယာဥ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးပြဲကို ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ ခြဲတြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုး မ်ိဳးဆက္အားမာန္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ မအူပင္ ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရႊ သမင္သုံးဘီးယာဥ္မ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင္တ ကြ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ရာ၌ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႕ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ ေဖဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရန္ႏိုင္ ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မအူပင္ တကၠသိုလ္ႀကိဳပို႔ ေရႊသမင္သုံးဘီး ယာဥ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)