ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ ကၽြန္းမႀကီးေက်းရြာ အလယ္တန္းအဆင့္ တုိးျမွင့္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္

 

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကြ်န္းမႀကီးေက်းရြာ အလယ္တန္းအဆင့္ တိုးျမွင့္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ က်င္းပရာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွအႀကီးအကဲမ်ား၊ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးလွေဆာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေလးေမာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။