ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေဘာလခဲခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား ဦးစီးၿပီး အဟာရလွဴဒါန္းျခင္း

 

ယေန႕ (၈-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ ေန႕လည္ (၁၂း၀၀) နာရီ မွ( ၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေဒါရစ္ေလး(အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဘာလခဲခရိုင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႕ ပူးေပါင္း၍ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုတြင္ ေဆးဝါး တက္ေရာက္ကုသေနေသာလူနာမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳကာ အဟာရမုန္႕မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
ထို႕အတူ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ခ်ယ္ေက်းရြာတြင္ ေမြးလူနာတစ္ဦးအား အဟာရမုန္႕ႏွင့္ အလွဴေငြ (၂၀၀၀၀) က်ပ္ ရွမ္းပိုင္းရပ္ကြက္ ပါတီဝင္ စည္းရံုး မွဴးေဟာင္းတစ္ဦးအား အဟာရမုန္႕ႏွင့္ အလွဴေငြ (၂၀၀၀၀) က်ပ္ လက္ရွိ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခို္င္ၿဖိဳး ပါတီရံုးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ခြဲေမြးလူနာ မသီတာ (အငယ္တန္းစာေရး) အား အဟာရမုန္႕ႏွင့္ အလွဴေငြ (၃၀၀၀၀) က်ပ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ခ်ယ္ အမက ပညာရည္ခ်ြန္ဆု ေပးပြဲအတြက္ အလွဴေငြ (၅၀၀၀၀)က်ပ္ ထပ္မံေပး အပ္ခဲ႔လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။
၄င္းအဟာရတိုက္ေကြ်းမွဳ သြားေရာက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မ တီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚေဒါရစ္ေလး(အမ်ိဳးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံ) ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံျဖစ္သည့္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္(အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဒု-တာဝန္ခံ) ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး(လူငယ္ေရးရာ ဒု-တာဝန္ခံ) ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္(ဘ႑ာေရးမွဴး) ေဘာလခဲခရိုင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဦးခ်စ္ဦးေမာင္ (လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ) ေဘာလခဲ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုက္ပါသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထာဝရ ထာဝရေျနခ်စ္သူ ေျမခ်စ္သူ