ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ သဘာ၀ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ထည့္၀င္ရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၇

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ သဘာ၀ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးထည့္၀င္ရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ သဘာဝေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးထည့္ဝင္ရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၉) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇) ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ကို (၁၂:၅၅) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားလိုက္ၿပီး သတၱမေန႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။