သံတြဲခရိုင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

သံတြဲခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ခရိုင္အစည္းေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ (သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ (သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ဦးတင္ေမာင္သန္းမွ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ သံတြဲခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္မွ အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပါတီပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈတာဝန္ခံေခါင္းေဆာင္ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေအာင္မွ လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္ မ်ားအာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သီး၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစန္းနိုင္တို႔မွ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတက္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႔မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾက ကာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ သံတြဲခရိုင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္တို႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

TD USDP